Translate

viernes, 6 de enero de 2017

Epoka, która rozpoczęła się 13 maja 1917 roku, jeszcze się nie zakończyła. Rosja się nie nawróciła ...


Światło z Fatimy


Mateusz Ziomber

Wiek XX widział wiele: komunizm i narodowy socjalizm, dwie wojny światowe i jedną „zimną”, kryzysy gospodarcze i polityczne, euforię powojennego optymizmu i życie w cieniu – jak się wydawało – nieuchronnej atomowej „apokalipsy”. Widział kolejne rewolucje i ich tragiczne skutki, wielkie przełomy i podążające za nimi fale rozczarowania. Łudzimy się myślą o oswojeniu historii, choć o przyszłości myślimy z optymizmem o wiele mniejszym niż poprzednie pokolenia. Tymczasem obraz sytuacji, w której ciągle się znajdujemy, został nam dany już sto lat temu. W Fatimie.


..................

No hay comentarios:

Publicar un comentario