Translate

lunes, 16 de enero de 2017

Nowy rok obfituje w nowości! Od stycznia w Księgarni Kontrrewolucji...


ZAPRASZA DO ZAKUPÓW
W INTERNETOWEJ KSIĘGARNI KONTRREWOLUCJI

NOWOŚCI W OFERCIE: STYCZEŃ 2017
Dariusz Wasilewski - "Hetman wielki koronny Mikołaj Potocki - hetman zhańbiony?"
Potocki to hetman zhańbiony, w ogóle nieporównywany z największymi polskimi hetmanami: Żółkiewskim i Chodkiewiczem, postrzegany przez pryzmat poniesionych klęsk i przypiętych mu wieki temu łatek. Wydaje się, że historia wydała na niego jednoznaczny wyrok. Czy słusznie? Książka w oparciu o krytyczną analizę źródeł, ale zarazem w popularyzatorski sposób, przedstawia obraz, który wcale nie jest tak jednoznaczny...
 
Ks. Jan Badeni TJ - "Angielscy męczennicy reformacji"
W książce tej poznajemy losy wybranych, niezłomnych Anglików, którzy – mimo powszechnej apostazji w ich ojczyźnie – pozostali wierni prawdziwej religii i za tę wierność ponieśli śmierć męczeńską. Beatyfikował ich papież Leon XIII, współczesny autorowi, stąd w tekście nazywani są błogosławionymi...
 
 
Catherine de Hueck Doherty - "Bogurodzica. Ta, która porodziła Boga"
Przyjść do Maryi tak, jak przyszłoby się do domu lubianej przez nas sąsiadki, usiąść w Jej kuchni oraz poprosić, żeby opowiedziała nam o Miłości i drodze do niej – to najprostsza rzecz na świecie! Dla chrześcijanina, wierzącego w obcowanie świętych, relacje są rzeczywistością, która przenika czas i sięga w wieczność. Zmarli są z nami, a my z nimi, zjednoczeni dzięki potężnym więzom Miłości, którą jest sam Pan. Dlatego rozmowa z Maryją powinna być dla nas czymś niezwykle prostym...
 
Polonia Christiana nr 54
Najnowszy 54. numer magazynu „Polonia Christiana” poświęcony został między innymi fatimskim objawieniom. Czytelnik znajdzie w nim przypomnienie przesłania fatimskiego. W ciekawej rozmowie Antonio Borelli Machado na nowo analizuje fatimskie wydarzenia sprzed stu lat i stara się rozwikłać zagadkę późnego ujawnienia treści trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ks. Alfredo Morselli w swoim artykule przybliża sylwetkę samej Maryi - tej, za przyczyną której świat wezwany został do nawrócenia i do odmawiania Różańca...
 
Grzegorz Kucharczyk - "Christianitas - między Niemcami i Rosją"
Nowa książka znakomitego historyka jest kontynuacją, ale i dopełnieniem poprzedniego zbioru zatytułowanego: Christianitas. Od rozwkitu do kryzysu. Tysiąc pięćdziesiąta rocznica chrztu Polski w naturalny sposób skłania do refleksji nad znaczeniem tego wydarzenia dla dziejów narodu i państwa polskiego, ale również znaczenia pamięci o tym wydarzeniu i szerszej oceny stanu civitas christiana w naszej ojczyźnie...
 
Michael Guillen - "Zdumiewające prawdy. Jak nauka i Biblia zgadzają się ze sobą"
Wielu ludzi uważa, że nauka i religia są ze sobą sprzeczne, a część z nich twierdzi nawet, że odkrycia naukowe udowadniają, iż religijne wierzenia są zwyczajnie fałszywe. Czy w takim razie w obecnej epoce możliwa jest jeszcze wiara? Czy konieczny jest wybór pomiędzy religią a nauką? Michael Guillen, który sam jest naukowcem, doktorem fizyki, matematyki i astronomii, udowadnia, że nie tylko nie ma sprzeczności między wiarą a nauką, ale wzajemnie się one uzupełniają. Opierając się na licznych przykładach, pokazuje, jak wiele prawd, do których nauka dotarła niedawno, jest ukrytych w Piśmie Świętym.
 
Srebrny Medalik Św. Benedykta
Medalik Św. Benedykta to od wieków znane w Kościele katolickim sakramentalium wywodzące się z duchowości benedyktyńskiej. Znane są liczne historie uzdrowień, otrzymanych łask, obrony przed złymi duchami i pomocy Bożej w różnych niebezpieczeństwach dzięki temu sakramentalium, będącym także skuteczną pomocą egzorcyzmową.
 
Ryngraf
Piękny ryngraf patriotyczny z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napisem "Bóg Honor Ojczyzna". Odlew orła wykonany jest metodą konwisarską, znaną i stosowaną od wczesnego średniowiecza. Konwisarstwo obejmuje obróbkę przedmiotów z cyny i spiżu. Do wykonania Ryngrafu użyty został stop "BRITANNIA", którego głównym składnikiem jest cyna. Stop ten charakteryzuje się srebrzystym połyskiem, jest kowalny, plastyczny, średnio twardy...


No hay comentarios:

Publicar un comentario