Translate

martes, 7 de febrero de 2017

Dyktator komisaryczny jest komisarycznym pełnomocnikiem pouvoir constitué, zaś dyktator suwerenny jest komisarycznym pełnomocnictwem pouvoir constituant

Dyktatura. Czym jest tak naprawdę?

Prof. Jacek Bartyzel

Dyktaturę (od łac. dictare – zalecać, dyktować) można zdefiniować jako formę wyłącznej, nieograniczonej i nadzwyczajnej, lecz z istoty swej tymczasowej władzy politycznej jednostki lub grupy, ustanawianej w sytuacji poważnego kryzysu politycznego bądź paraliżu zwyczajnych instytucji władzy, zazwyczaj z wyraźnie określoną intencją unormowania położenia państwa i likwidacji istniejących zagrożeń oraz z założeniem, iż osiągnięcie takiego stanu rzeczy, tj. stabilizacji państwa, oznaczać winno zarazem kres instytucji dyktatury...

Przejdź do artykułuNo hay comentarios:

Publicar un comentario